Breng rust: Stel grenzen

(Emotionele) Grenzen zijn belangrijk: ze zijn een manier om jezelf te beschermen, om je kinderen te laten ontwikkelen en om je relatie gezond te houden. Als je evenwichtig met grenzen om kan gaan, dan bied je duidelijkheid en veiligheid voor jezelf en de anderen. De theorie over grenzen is heel uitgebreid. Hoe ga je er in de praktijk mee om? Hoe geef je een gezonde omgang met grenzen mee aan je kinderen, ook wanneer je zelf er nog mee worstelt? Breng rust stel grenzen.

Ken je grenzen

Hoe goed ken jij je grenzen? Weet je wanneer ze overschreden worden? Wanneer iemand jouw grenzen overschrijdt, maakt dat een onaangename emotie los. Je wil bijvoorbeeld letterlijk afstand nemen. Je voelt irritatie of boosheid opkomen. Je krijgt een gevoel van onrechtvaardig behandeld te zijn. Misschien denk je: ‘Waaraan heb ik dat verdiend?’ ‘Dat is niet eerlijk’ ‘Zoiets doe je toch niet!’ ‘Ik wil dat hij/zij ophoudt daarmee’ ‘Laat me met rust’. Als dergelijke gedachten opkomen, is de kans groot dat er iemand een grens heeft overschreden. Uit de praktijk: tijdens een EquiCircles sessie stond ik te praten met M. en Atan, één van de Equicircles trainers, wrijft zijn voorhoofd tegen hem aan. Meteen valt me M’s reactie op: hij schuifelt wat opzij. Atan schuifelt gewoon wat mee en wrijft opnieuw zijn hoofd tegen M aan, die nu zwaar fronst en weer opzij stapt. ‘Waarom doet hij dat? Wil hij me domineren?’, vraagt M me. Net zoals bij mensen, kan ik de eventuele gedachten van Atan niet zien. Ik vraag M naar wat hij voelt en leg hem uit dat ik niet zeker kan weten of Atan hem wil domineren. M: ‘Ik vind dat lastig en eigenlijk erg irritant. Ik zou willen dat hij ophoudt’. Atan had hier een grens overschreden en M voelde dat aan als irritant.

Redenen en persoon zijn onbelangrijk

Als iemand jouw grenzen overschrijdt, kan je gaan zoeken naar het ‘waarom’. Emotionele grenzen liggen niet altijd en voor iedereen op dezelfde plaats. Als je iemand graag mag, zal je bij hem of haar minder makkelijk dat onaangename gevoel krijgen. Grenzen kunnen ook verschuiven met het verlopen van de tijd en je kan ze zelf ook verleggen. Hoe het ook zij, krijg je dat ongemakkelijke gevoel, dan is je grens overschreden, wie die andere ook is en wat diens redenen ook mogen zijn. Het is voor jezelf goed om dat te erkennen. Onthou dat de emoties die ermee gepaard gaan niet tegen de andere persoon gericht zijn. Het zijn signalen, zoals een winkelbel rinkelt wanneer iemand de deur opent.

Rust en grenzen

Als je bel de hele dag rinkelt, dan is de kans groot dat je een gevoel van onrust krijgt. Voor een winkelier is het goed nieuws dat er veel klanten in- en uitlopen. Is het rinkelen de oorzaak van je onrust of iets anders? Teveel klanten en te weinig tijd om ze goed te bedienen? Ben je moe of hongerig? Nood aan iemand die je mee helpt bedienen? Misschien kan je jouw openingsuren aanpassen? Blijkbaar heeft je winkel iets erg waardevol te bieden en is het tijd om je prijzen te verhogen. Wat je ook doet, laat de bel hangen. De bel geeft enkel een signaal. Jij kiest wat dat signaal bij jou teweegbrengt. Als je grenzen op een goede manier stelt en laat respecteren, ontstaat er rust.

Grenzen stellen, verantwoording is onnodig

In de winkel zijn er wellicht deuren met een bordje ‘Privaat’ erop. Een duidelijk gestelde grens. M uit het voorbeeld hierboven, stelde na 4 of 5 keren ook zijn grens duidelijk naar Atan: hij wapperde met zijn handen op ooghoogte van Atan. alweer een duidelijke grens. In geen van die twee voorbeelden wordt een verantwoording gegeven. Gewoon: tot hier en niet verder. Stel je grenzen dus duidelijk en ga niet meteen verantwoorden bij de ander waarom je grens daar ligt of, erger, waarom ze er überhaupt is. Jij bent jij en je hebt gewoon grenzen nodig. Aanvaard ze voor jezelf en respecteer ze van jezelf. Pas dan zal je ze, indien je dat wenst, kunnen verleggen met een goed gevoel.

Bang om grenzen te stellen

Het kan zijn dat je bang bent om je grenzen duidelijk te stellen: ‘Misschien ziet hij/zij me dan niet graag meer’ ‘Misschien kwets ik die persoon wel’ ‘Ze rekenen op mij’. Grenzen geven echter veiligheid en vertrouwen. Vertrouwen dat je afspraken kan nakomen, veiligheid voor jezelf en anderen dat je als persoon niet in de verdrukking komt. En laat veiligheid nu net voorwaarde nummer één zijn om rust te kunnen vinden.

Wat zijn jouw uitdagingen met grenzen stellen? Ik verneem het graag. 

Bij EquiCircles voor Gezinnen kan je leren grenzen herkennen, ze duidelijk stellen en ervaren dat grenzen stellen je meer rust brengt. Neem contact met me op voor een verkenning van jouw uitdagingen met grenzen en hoe je weer meer rust kan krijgen in jouw leven.