Volkswijsheid over feedback

Feedback is zo oud als het universum en dus is er heel wat volkswijsheid beschikbaar. Talloze spreuken en zegswijzen geven handvatten om met terugkoppeling om te gaan. Een greep uit het rijke aanbod. 1. Al wat je zegt ben je zelf. Meestal gebruikt als antwoord op een uitspraak die als beledigend ervaren wordt. Gebruik deze uitspraak… Lees meer »

Concreet goed samen werken: “Prediken is goed, praktizeren is beter”

Over samenwerken en over teams wordt er vaak nogal oppervlakkig gecommuniceerd, en om het te faciliteren en verbeteren wordt er meestal maar wat geëxperimenteerd. Men voelt wel aan dat er veel factoren zijn die een invloed hebben. Veel factoren lijk je niet in de hand te hebben en dus laat men “de tijd zijn werk… Lees meer »

Verbeter je team: tangodansen en effectief terugkoppelen

In elk systeem is feedback van levensbelang. Elk systeem streeft naar evenwicht en kan dat enkel doen omdat het constant terugkoppeling krijgt. Een team en elk van zijn leden zijn systemen die voortdurend feedback uitwisselen met de omgeving en onderling. Het is een zeer complex kluwen van signalen, acties en reacties. Tangodansen en effectief terugkoppelen… Lees meer »

Leid je Team: Meerwaarde uit conflicten halen

Conflicten in je team kunnen heel destructief zijn. De sfeer en motivatie kunnen eronder lijden en je team kan er zelfs door uiteen vallen. Wanneer er niet goed met conflicten omgegaan wordt, blijven ze mogelijks levenslang tussen de partijen sluimeren. Vaak onttrekken de partijen zich aan elkaars gezelschap, hetgeen dan weer tot hoge verloopcijfers kan… Lees meer »

Bouw je Team: Niemand bouwt een Project Team

Teambuilding wordt nog vaak gezien als een nice-to-have. Meestal worden woorden als “incentive”, “bedrijfsuitje” en “ludieke, leuke activiteit” er meteen aan verbonden. Het heeft iets van een “beloning” in de hoofden van vele mensen. De beleving van een teambuilding is dan ook vaak dat er vooraf een prestatie tegenover staat. In de vele bedrijven waar… Lees meer »