Het Geval M. (2): Stel je Grenzen

In het vorige artikel over Grenzen werd M. zich bewust van zijn emotionele reactie op het overschrijden van zijn grenzen. Dit artikel belicht een tweede stap in het proces van “je grenzen bewaken”: Stel je grenzen Maak je grenzen zo snel mogelijk duidelijk. Uit het gesprek met M. licht ik de relevante zinnen: … ik:… Lees meer »

Ontwikkel waarden in je Team

Waarden zijn vaak abstracte begrippen die pas beginnen leven en gedragen worden wanneer je team ermee aan de slag kan. bedrijfswaarden zijn al te vaak woorden op de website met een ronkende omschrijving erbij voor de buitenwereld. Als je ze kenbaar maakt aan de wereld kunnen ze maar beter ook in je dienst, je product,… Lees meer »

Het Geval M. (1): Ontdek je Grenzen

In de Systemic NLP opleiding van ubeon ging het afgelopen weekend onder meer over grenzen. De grenzen in deze context zijn wat je zou kunnen noemen “emotionele” grenzen. Het Nederlands kent helaas geen goede vertaling voor het Engelse woord “boundaries”. Wij (Belgen) hebben een vreemde relatie met grenzen: we gaan er nogal slecht mee om (getuige… Lees meer »

Willen Kunnen Mogen

“Willen Kunnen Mogen” is een basismodel voor een betere gezondheid, meer geluk en een hoger welzijn. Voor een persoon en voor een team overlappen de drie cirkels elkaar, idealiter, zoveel mogelijk. Elk van de cirkels omvat enkele fundamentele elementen die, als ze opgelijnd zijn, een sterke basis geven voor welzijn en welbevinden. Willen: deze cirkel… Lees meer »

Een Team bouwen in Drie stappen

Er bestaat nogal wat vaagheid rond Team Building. Ik bekijk team building (letterlijk: “een team bouwen”) in essentie als een proces in drie stappen: Stap 1. : Van Los Zand naar Geleide Groep: kennis maken Zorg dat de mensen, al dan niet behorend tot een zelfde organisatie, van elkaar dingen te weten komen. Nodig uit… Lees meer »