Een Team bouwen in Drie stappen

Er bestaat nogal wat vaagheid rond Team Building. Ik bekijk team building (letterlijk: “een team bouwen”) in essentie als een proces in drie stappen: Stap 1. : Van Los Zand naar Geleide Groep: kennis maken Zorg dat de mensen, al dan niet behorend tot een zelfde organisatie, van elkaar dingen te weten komen. Nodig uit… Lees meer »