Concreet goed samen werken: “Prediken is goed, praktizeren is beter”

cecinestpasunepipeOver samenwerken en over teams wordt er vaak nogal oppervlakkig gecommuniceerd, en om het te faciliteren en verbeteren wordt er meestal maar wat geëxperimenteerd. Men voelt wel aan dat er veel factoren zijn die een invloed hebben. Veel factoren lijk je niet in de hand te hebben en dus laat men “de tijd zijn werk doen”. Ten goede of ten kwade. Tijd die steeds schaarser wordt als je in een snel evoluerende context steeds sneller moet schakelen. Concreet goed samen werken: drie concrete acties om de mist uit het samenwerkingsmysterie te halen. ”Prediken is goed, praktizeren is beter”

1. Waarom ben je er als team?

Wat is de bestaansreden van het team? Welke functie heeft het team binnen het grotere geheel? Wat zijn de concrete doelstellingen die aan het team gesteld worden? In vele teams wordt deze vraag – als ze al concreet gesteld is – op verschillende manieren beantwoord. Als er verschillende ideeën leven over het doel, is het risico groot dat er ook verschillende doelen nagestreefd worden. Met andere woorden, de energie schiet al verschillende richtingen uit.

  • Actie 1.1: Zorg voor een heldere doelstellingen-formulering voor het team.
  • Actie 1.2: Stem dat af met het hele team om interpretatieverschillen te voorkomen.

Alvast de richting is nu duidelijk voor elk teamlid.

2. Waar sta je voor en hoe maak je dat duidelijk?

De verleiding kan groot zijn om het daarbij te laten of meteen in ‘Hoe gaan we dat voor elkaar brengen’-termen te denken. Dat is immers meteen concreet, niet? De kans bestaat dat je een belangrijke aspect uit het oog verliest: de grenzen waarbinnen je die doelen wil nastreven. Het gaat om het vaststellen van grenzen met betrekking tot wat je als team aanvaardbaar vindt, hoe wil je dat klanten/opdrachtgevers met jullie omgaan, hoe ga je intern met elkaar om, wat is de concrete invulling van de “waarden” van het team?

Wat betekent het precies als je waarden vooropstelt als “We werken klantgericht”, “Kwaliteit”, “Vertrouwen”, “Respect”, “Duurzaamheid” enzovoort? Voor alle waarden die het team hanteert is het noodzakelijk om elk lid hier vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden een eigen concrete invulling te laten geven.

  • Actie 2.1: Stel met je team de lijst van team-waarden op. Doe dat bottom-up én top-down
  • Actie 2.2: Laat elk teamlid concreet aangeven hoe hij of zij deze concreet in acties vormgeeft.

Wanneer tijdens deze activiteiten procedures, werkwijzen en afspraken boven komen drijven, noteer je die om ze desnoods te institutionaliseren.

3. Hoe ga je met elkaar om binnen het team?

Met bovenstaande waarden in gedachten kan je dan naar het gedrag intern kijken. Een goeie manier om waarden vorm te geven is ze ook intern te beleven. Als je respect wil uitstralen, kan je elkaar intern ook met respect behandelen. Wil je bouwen op vertrouwen, doe dat dan intern. Als je binnen het team elkaar wantrouwt, hoe is dat dan met mensen die buiten het team staan? “Prediken is goed, praktizeren is beter”.

Vaststellen hoe je met elkaar omgaat is één ding. Elk teamlid moet de kans hebben om anderen aan te spreken op gedrag. Terugkoppeling (Feedback) is dus van het allergrootste belang. Via communicatie vergroten de teamleden hun begrip van elkaars invulling van de waarden, begrijpen ze beter waar grenzen liggen en krijgen ze meer keuzemogelijkheden om binnen die grenzen de waarden vorm te geven.

Na een zekere tijd is het mogelijk dat de waardenset scherper gesteld wordt en zelfs evolueert. Via terugkoppeling en communicatie merk je dat en hou je de waardenset levend.

  • Actie 3.1: Organizeer terugkoppelingslussen in je team: spreek elkaar aan op concrete invulling van waarden.
  • Actie 3.2: Actualiseer je waardenset om ze levend te houden (voer actie 2.1 en 2.2 uit).

Doelstellingen, waarden en overtuigingen, terugkoppelings- en communicatievaardigheden en het in de praktijk neerzetten van waarden vormen een concrete basis om beter (prettiger, effectiever, efficiënter) samen te werken. Al te vaak is samenwerking omgeven door een wollig discours. Concreet goed samen werken? Prediken is goed, praktizeren is beter.

Wil je de sfeer en de samenwerking verbeteren? Wil je meer fun in je team? Neem concrete actie zoals hierboven of voor een concreet teamontwikkelingsplan: .