Doelen Resultaten Effecten : maak het onderscheid

Doelen resultaten effecten :  verbonden met elkaar en te onderscheiden. Doelen stel je, resultaten behaal je en effecten bereik je. Doelen dienen gemeten te worden op intrinsieke maatstaven. Resultaten en effecten kan je maar beter aanvaarden. Resultaten mogen dan wel meetbaar zijn, ze zijn evengoed beïnvloed door factoren die je niet onder controle hebt. Effecten zijn nog minder voorspelbaar, eenvoudigweg omdat systemische processen vertragingen vertonen die ze buiten je tijds-bereik zetten en vaak soms niet te timen zijn.

Bekijk doelen, resultaten en effecten eens zo:

  • Alles wat je doet om een gesteld doel te bereiken, dien je onder controle te hebben.
  • Een resultaat is een meting en een gewenste meetbare toestand op een specifiek moment.
  • Effecten zijn toestanden en gebeurtenissen die veroorzaakt worden door het bereiken van doelen en het behalen van resultaten.

Wanneer je doelen formuleert kan je jezelf de volgende vragen stellen:

  1. Wat wil ik zien gebeuren? Welke toestand wil ik bereiken? Wat wil ik voorkomen dat er gebeurt? (Effecten)
  2. Hoe kan ik en iemand anders vaststellen in welke mate die toestanden en gebeurtenissen bewaarheid worden? (Resultaten)
  3. Welke stappen ga je ondernemen om de gebeurtenissen of toestanden te veroorzaken? (Doelen en plannen)

Een voorbeeld?

  1. Een voetbalcoach wil dat zijn team succesvol is. Hij heeft daar een beeld bij van tevreden spelers, ploegverantwoordelijken en supporters. Het brengt hem in een toestand van jobzekerheid enzovoort.
  2. Vaststellen of het team succesvol is kan bijvoorbeeld door de resultaten te bekijken die de ploeg behaalt week na week en in de rangschikking. Ook het aantal supporters of de tijd die aan de ploeg besteed wordt in de media kunnen maatstaven zijn.
  3. Doelen die hierbij kunnen helpen zijn: een intensiever trainingsplan opstellen en uitvoeren, het bouwen van een nieuw stadion, de media uitnodigen en in de watten leggen bij elke wedstrijd, een supportersfeest organizeren en nog veel meer…..

Voor teams is het vaak niet makkelijk om het onderscheid te maken tussen Doelen, Resultaten en Effecten. Het onderscheid is ten allen tijde cruciaal. Als je de meting van je doelen gelijk stelt aan het meten van resultaten krijg je makkelijk demotivatie. Als een auto-assemblage-fabriek zich tot doel stelt om 100.000 auto’s te produceren mag er enkel dat gemeten worden. Een doel stellen van al die auto’s te verkopen is erg risicovol. verkoopcijfers zijn namelijk niet enkel afhankelijk van de productie en de inspanning van het verkoopsapparaat. De “markt”, de economische toestand, de wetgeving spelen daarin ook een grote rol. De effecten die je zou kunnen verwachten (bvb. een gezond bedrijf) die liggen nog verder weg en zijn in het beste geval verhoopte toestanden en gebeurtenissen.

Erken wat je team doet om doelen te bereiken en maak het daarvoor verantwoordelijk. Prijs hen voor het bereikte resultaat, wat dat ook zij en duid op de effecten die erdoor veroorzaakt worden.

Leer doelen, resultaten en effecten onderscheiden als teamleider. Neem nu contact op voor een verkenning van .