Leid je Team: hoe omgaan met Paarden je duurzaam effectiever maakt.

“Een paard is groter, zwaarder, sterker en sneller dan jij. Je zal dus wel iets anders moeten doen om er iets van gedaan te krijgen dan met, pakweg, de dagdagelijkse hamster”. Ongeveer elke EquiCircles Teambuilding-deelnemer zal zich deze uitspraak wellicht herinneren. Het is manier om aan te geven dat wanneer de effecten van jouw acties (gedrag, dus ook gedachten en gevoelens) niet overeen komt met wat je voorop gesteld hebt, je iets anders kan doen (en denken en voelen). Paarden zijn anders dan mensen. Wanneer je de innerlijke flexibiliteit hebt in denken en voelen om bij een paard een bepaald effect te verkrijgen, dan kan je die flexibiliteit ook aanwenden in je team. Of: hoe omgaan met paarden je effectiever maakt.

Hoe het ontstond.

Een kleine 10 jaar geleden was ik op zoek naar een huis met veel buitenruimte. Iemand van mijn vrienden wist dat dit huis, ooit nog een kleine boerderij, te koop stond. “Er zijn ook 4 paardenstallen aan”. Fijn, maar wat moet ik nu met paardenstallen? “Die kan je verhuren, voldoende kandidaten hier in de streek”. Om een lang verhaal kort te maken, een half jaar later trok ik hier in (die kerstavond sliep ik hier de eerste keer) en tegen half januari stonden hier 5 paarden. Een half jaar later vertrok één van de huurders en had ik een eigen paard. Belangrijker: door dagelijks bezig te zijn met die paarden, door dingen anders te moeten doen dan met “hamsters”, ontwikkelden zich andere ideeën en attitudes. Om het “soft” uit te drukken: noodgedwongen moest ik verbinding vinden en leren vertrouwen (zie ook Leid je Team: Bouw aan Vertrouwen).

Command-and-control is niet duurzaam.

Als teamlid en vaak ook in één of andere teamleidersrol, had ik bepaalde patronen ontwikkeld om invloed uit te oefenen op collega’s. Veel van die patronen waren gebaseerd op hiërarchische structuren en command-and-control ideeën. Die samenwerkingshouding werkt slechts in een klein aantal contexten en is bovenal niet duurzaam. Enkele keren op “je strepen gaan staan” en je kan de verbinding vergeten. Mensen zullen dingen uitvoeren uit angst, onverschilligheid en irritatie. De kans is groot dat ze zo snel mogelijk onder je druk vandaan willen.  Om dat te pareren doen HR-afdelingen aan “retentie”-beleid en draaien recruteerders overuren in een krimpend arbeidsaanbod. Er moeten dus vaak nieuwe medewerkers ingewerkt en geïntegreerd worden, waarbij meestal uit het command-and-control-vaatje wordt getapt. De lus is rond en de effecten versterken zich.

Duurzaam effectiever

Net zoals de negatieve effecten in een command-and-control systeem elkaar blijven versterken, is het perfect mogelijk om de effecten positief te maken. Het gaat om vertrouwen schenken en om wat je “relatieaandacht” kan noemen. Een metafoor hiervoor zou kunnen zijn dat je een productiemachine ook moet onderhouden, naast het invoeren van “input” om tot “output” te laten transformeren. Met teams en collega’s, tussen teams en zelfs tussen bedrijven verwordt samenwerking tot het opstellen van een overeenkomst (contracten, SLA’s) en elkaar dan het werk doorgeven. Er is “geen tijd” om te machine te onderhouden en dus doen we het niet. Geen wonder dat ze steeds slechter gaat lopen en zelfs defect raakt. Duurzaam omgaan met je team maakt dat het niet defect raakt en dat het zichzelf effectiever maakt…. Daarin zit de beperking van de metafoor: de meeste machines zullen niet zoeken naar duurzaam effectiever worden.

De eerste stap

Daar sta je nu: in een commando-and-control cultuur en een team dat beter kan. Je kent het doel, je wil je team duurzaam effectiever laten worden en je hebt de inzichten. Hoe begin je eraan? Verander je team, begin bij jezelf. Neem de eerste stap, hou vol en zet de volgende stappen. Leer vertrouwen, vind verbinding, oefen het en word duurzaam effectiever om zo je team in hetzelfde proces mee te nemen. Lees meer: Leid je team.