Leid je Team: Bouw aan Vertrouwen

Systemisch model voor conditieverbetering bij paarden

Paarden: systeem

Een kudde paarden volgt haar leider (meestal een ervaren merrie) en wordt bewaakt en samen gehouden door een dominante hengst. Dat is op zich een relatief eenvoudig systeem. Maar waar haalt die merrie het mandaat vandaan? Op basis waarvan wordt een bepaalde merrie de leidende merrie en niet een andere? Dat heeft te maken met vertrouwen van de kudde. Een vertrouwen gebaseerd op de ervaring dat de merrie de kudde op het juiste moment naar de juiste plek leidt waar er voldoende voedsel en water is. De kudde heeft geen formele verkiezing gehouden, de merrie heeft niet moeten strijden zoals dat het geval is bij andere diersoorten. Zolang ze de kudde leidt naar voedsel en water, naar plekken waar de andere paarden veilig zijn zal ze leider blijven. Wanneer ze te zwak wordt zal ze vervangen worden door een andere merrie die de ervaring en kennis heeft, die het vertrouwen geniet door wat ze voor de kudde kan betekenen. Zo werkt het in essentie ook voor een team. Als leider van een team ben je een leidend paard: bouw aan vertrouwen.

Leiden is geen management.

Leiden is niet hetzelfde als beheren. Voor teams in de zakelijke wereld worden de termen manager en leider vaak door elkaar gebruikt. Idealiter verenigt een leider de twee rollen, maar het blijft een lastige klus. Een manager zou je kunnen vergelijken met de dominante hengst. Zijn positie is te danken aan kracht, snelheid, dominantie en het doen respecteren van regels. Zijn rol is bij elkaar houden, beschermen en soms wegjagen. Een leider daarentegen zorgt voor richting, doel en veiligheid voor het team. Hij of zij zorgt voor een team dat zich goed voelt, zich kan ontwikkelen en gezond blijft. De leider vertrouwt op het team dat het doet waartoe het dient. Het team vertrouwt erop dat de leider het team naar de beste omgevingen leidt om die taak te kunnen uitvoeren.

Bouw aan vertrouwen.

Het team zal in principe de leider volgen. Wanneer het team te vaak in omstandigheden terecht komt die hun toestand verslechteren, zal dat vertrouwen afnemen. Een andere persoon zal dan de leidersrol gaan spelen. Leiders zijn vaak informeel aanvaard. Een leider wordt intern door het team gekozen, zelfs al is er een formele aanstelling. Voor de formeel aangestelde leider is het zaak om het vertrouwen te winnen van het team om zo ook informeel als leider aanvaard te worden en te blijven. Bouw aan vertrouwen: enkele aangrijpingspunten.

Weet en voel wat het team nodig heeft.

Een goede leider weet en voelt wat het team nodig heeft voor welzijn en welbevinden. Constant zal hij/zij het team daar brengen waar de omstandigheden het beste zijn. Weten en aanvoelen worden gevoed door communicatie, empathie en feedback. Daar hoor je met minstens twee partijen voor te zijn.

Leid in vertrouwen.

Als je jezelf vertrouwt (authentiek en congruent voelt, denkt en handelt) dan kunnen anderen je ook vertrouwen. En als je je team vertrouwen schenkt, kan het zichzelf vertrouwen. Zelfs al ben je leider, je blijft een deel van het team. Dat betekent ook dat je als deel van dat team altijd de beste keuze maakt voor het team. Vertrouwen en zelfvertrouwen zijn twee delen in een zichzelf versterkende lus.

“Wisdom of the Crowds”

Een team, zoals een paardenkudde, merkt meer op dan een individu. Luister naar het team, de richting wordt daar duidelijk. Maak mogelijk dat er gebeurt wat het team nodig heeft.  Vraag, luister, kijk en voel aan wat werkt. Als je het niet weet of voelt, ga weer in je team staan. De wijsheid zit daar.

Vind de authentieke leider in jezelf: leer in vertrouwen.  Leiderschap met Paardenkracht