Leid je Team: Coach je Team

Kan je als leider ook coach van je team zijn? Wat zijn de grenzen en hoe los je de potentiële belangenconflicten op? Hoe bied je voldoende veiligheid en vertrouwelijkheid? Als teamleider heb je een resultaatverantwoordelijkheid, samen met je team. Een coach heeft een procesverantwoordelijkheid en moet (!) de verantwoordelijkheid voor het resultaat bij zijn coachees leggen. Tenzij je als coach je klant afhankelijk wil maken (wat niet het geval is, hoop ik). Leid je Team, Coach je team : een evenwichtsoefening.

Twee petten combineren

Coachend leiderschap lijkt een combinatie van twee onverzoenbare werelden. Een leider stuurt processen bij, inclusief ontwikkelprocessen bij zijn teamleden. Die bijsturingen staan altijd in het licht van een gewenst resultaat (vb. uit EquiCircles teambuildings: over de hoogste hindernis raken met 3 paarden). Vele leiders zullen recht op hun doel afgaan en de groep (laten) instrueren over hoe je een paard kunt halsteren en in beweging brengen, laten springen etc… Inhoudelijke aspecten, zoals wij dat in coach-termen noemen. Dat is logisch: het team inclusief de teamleider wil het gewenste resultaat bereiken met een minimum aan schaarse middelen. Het teambelang is, op zijn zachtst uitgedrukt, sterk verweven met het belang van de teamleider.

De coach zorgt voor de voortgang in het proces van team- en persoonlijke ontwikkeling. Zijn of haar belang is dat het team of een individu in een hogere toestand van “zelfredzaamheid” komen. Het doel/belang van de coach is dat het team en zijn leden in staat is zelf de eigen “resources” in te zetten om gestelde doelen te bereiken en uit dat proces te leren voor de toekomst. Bij EquiCircles teambuildings komt dat meestal neer op het ontwikkelen van een onderling collectief (zelf)vertrouwen waardoor de paarden aanvoelen dat het veilig toeven is in het team.

Het combineren van de rol van teamlid en van teambegeleider vereist volledig in het team stappen en er tegelijkertijd buiten blijven staan. Met de ene pet op zal je het team en zijn teamleden inhoudelijk sturen (vb. het halen van targets, het afwerken van een project binnen budget) met de pet van coach zal je sturen op het proces van persoonlijke ontwikkeling. Vaak heb je niet de toestemming van alle teamleden om hen te coachen en dus kan je hen en het team niet volledig coachen.

Leid je Team, Coach je Team: Hoe combineer je dat? Door het ontwikkelen van een vorm van (zelf)vertrouwen.

Het collectief zelfvertrouwen.

Het collectief zelfvertrouwen kan je omschrijven als het vertrouwen dat elk teamlid heeft in het team en elk ander teamlid dat daar een wederkerend vertrouwen heerst over willen, kunnen en mogen bijdragen aan het team. Als je als leider dergelijk vertrouwen krijgt dan heb je het mandaat om te coachen als leider.

Collectief zelfvertrouwen kan je ontwikkelen door er puur cognitief mee om te gaan:  evaluaties, feedback, beloning, opleidingen en training zijn enkele instrumenten. Elkaar “beter leren kennen” helpt ook (vb. teambuildings, activiteiten buiten de werkvloer, transparantie, een waardenset opstellen). Die middelen ondersteunen onrechtstreeks de opbouw van vertrouwen. Er is een wijze die rechtstreeks op het onderbewuste werkt.

Leiderschap in het zadel.

Vertrouwensontwikkeling tussen ruiter en paard

Hoe vertrouwen tussen ruiter en paard zich ontwikkelt

Dit schema is een voorstelling van de ontwikkeling van wederzijds vertrouwen tussen ruiter en paard. Het is een metafoor voor de ontwikkeling van collectief zelfvertrouwen in een team en in elke (zelf)vertrouwensontwikkeling.

Het zelfvertrouwen van de ruiter laat hem/haar toe om vertrouwen te schenken aan het paard. Het paard voelt dit aan, waardoor zijn zelfvertrouwen stijgt, waardoor het op zijn beurt meer vertrouwen aan de ruiter kan schenken. Dat is een vorm van “mandatering” (je mag me leiden) die dan weer zelfvertrouwen geeft aan de ruiter.

Ontwikkel je zelfvertrouwen, schenk vertrouwen aan je paard:  Leid je team en  Contacteer mij voor jouw leiderschap-in-het-zadel-traject op maat. (*)

*Paardrijervaring is niet noodzakelijk.