Leid je Team: Meerwaarde uit conflicten halen

Conflicten in je team kunnen heel destructief zijn. De sfeer en motivatie kunnen eronder lijden en je team kan er zelfs door uiteen vallen. Wanneer er niet goed met conflicten omgegaan wordt, blijven ze mogelijks levenslang tussen de partijen sluimeren. Vaak onttrekken de partijen zich aan elkaars gezelschap, hetgeen dan weer tot hoge verloopcijfers kan leiden. Velen hebben geleerd om conflicten te vermijden, ze te laten ‘beslechten’ door een derde partij of ze tot uitbarsting te laten komen. Die hebben uiteraard alle hun plaats. In elk van die gevallen is er echter sprake van verlies of schade.  Er is een andere manier die de energie en inzichten uit een conflict honoreren en gebruiken. Voor leiders is het belangrijk om hun teamleden hierin te helpen als ze er zelf niet aan toekomen. Hoe kan je meerwaarde uit conflicten halen?

Stap 1: Wat willen de verschillende partijen?

De eerste stap is de conflicterende partijen te laten uitspreken wat ze echt willen. Als een conflict reeds geëscaleerd is, zal alles wat de tegenpartij ook maar wil zeggen bij voorbaat slecht gevonden worden. Wanneer echter expliciet kan uitgesproken worden wat men echt wil, dan blijkt vaak dat het water minder diep is dan gedacht. Een vraag die daarbij kan helpen is: ‘Ik wil dit graag oplossen, maar ik ben niet zeker wat je wil. Kan je me daar wat meer over vertellen?’ Geef de ruimte en zorg dat alle betrokkenen in het conflict luisteren naar wat de anderen willen.

Stap 2: Vraag naar de drijfveren, het waarom.

Er zijn goede redenen waarom de partijen willen wat ze in stap 1 uitgesproken hebben. Een vraag die dit bovenhaalt zou als volgt kunnen klinken: ‘Wat maakt dat je dat wil? Wat wil je bereiken?’ Het is dan heel belangrijk om te laten uitspreken en een neutrale lichaamshouding aan te nemen. Zorg er weer voor dat iedereen luistert en niet onderbreekt. Noteer desnoods de drijfveren van elk van de partijen.

Stap 3: Bedenk samen alternatieven die alle drijfveren invult

Nodig iedereen uit om ideeën te geven waarin alle behoeften (drijfveren) tegelijk ingelost worden. Daag uit om meer dan 5, zelfs 10, alternatieven te bedenken. Schrijf ze op om ze daarna te kunnen evalueren. Stel oordelen uit tot in de volgende stap. Dit is een creatief proces dat even nodig heeft om op gang te komen en snel stilvalt bij kritiek.

Stap 4: Kies de beste oplossing, voor allen

Laat elke partij enkele ideeën uitkiezen waarin alle behoeften (ook die van de andere partijen) afgedekt worden. Laat ze dan gezamelijk het beste alternatief uitkiezen. Let erop dat de partijen vrij kunnen kiezen, zodat ze zich ook voor de gezamelijke oplossing engageren. Laat dat engagement ook hardop uitspreken. Vraag desnoods een bevestiging: ‘Deze oplossing is voor iedereen de beste oplossing, akkoord?’ Ben je niet zeker van het engagement, stel de vraag dan op de persoon af. Als je twijfel merkt, vraag dan door. Een niet gedragen oplossing is namelijk geen oplossing.

Wat is nu de meerwaarde?

Met dit 4 stappenplan zorg je ervoor dat iedereen gehoord wordt. Mensen zijn altijd bezig met op een of andere manier hun waarden te verwezenlijken. Door op bovenstaande wijze die te laten uitspreken en expliciet naar oplossingen te vragen die alle behoeften (ook die van tegenpartij) dekken, krijg je de rijkste alternatieven. Daarin zit de meerwaarde én in een beter begrip van elkaars drijfveren. Daardoor leren mensen mekaar beter kennen en kunnen ze beter samenwerken. Bovendien ontdekken ze op deze manier hoe ze in de toekomst zelf kunnen meerwaarde uit conflicten halen.