Ontwikkel je Team : TOP Scope Plan

Je team werkt al enige tijd op zijn tandvlees. Iedereen heeft het druk, druk, druk en het wordt moeilijker om op tijd op te leveren. Als leider ben je meer bezig met brandjes blussen dan met leiden. Jij en je team merken steeds meer dingen op die zouden kunnen helpen, maar dat wordt uitgesteld. Je bent in een relatief korte tijd van een team van  minder dan tien leden gegroeid tot een groep van rond de twintig mensen. Een fundamentele keuze dringt zich op: consolideren of groeien? In het eerste geval is de boodschap: efficiënter worden en verdiepen. Wil je groeien klinkt ze: efficiënter worden, verdiepen én verbreden. Ontwikkel je Team met een TOP Scope Plan :  de basis voor jouw Team OntwikkelingsProject

Een TOP Scope Plan brengt in een begrijpelijke taal en op concrete wijze volgende dingen in kaart:

  • Teamwaarden: wat vindt het team waardevol en belangrijk in je organisatie en, minstens even belangrijk, wat het team niet wil of wat het wil wegwerken.
  • Team-denkwijzen: vanuit individuele Metaprofielen wordt een teamprofiel opgesteld. Dit teamprofiel heeft grote consequenties voor de communicatie en de manier waarop het  verder doelen nastreeft.
  • Observaties uit de gesprekken en de teambuilding activiteit.
  • Prioriteiten bij de aanpak van pijnpunten: wat vindt het team dat eerst aangepakt moet worden?
  • Uit de voorgaande elementen wordt een Scope geschetst voor een Team OntwikkelingsProject.
Te abstract? Bekijk hoe een TOP Scope Plan tot stand komt
Bekijk hier een voorbeeld  TOP SCOPE Plan.

Maak een afspraak voor een kennismaking.