Verbeter je team: Organiseer Focus

Het gebeurt meermaals dat tijdens een EquiCircles Teamcoaching deelnemers me vragen om de honden op te sluiten. Het team ziet dat de paarden reageren op de honden. Vaak voelen enkele teamleden zich verplicht om de border collies uit de buurt te houden, al of niet door andere teamleden daar om verzocht. De gedachte hierbij is dat de honden de paarden storen en dat de aandacht afgeleid wordt van de opdracht. Dat klopt natuurlijk. Twee border collies kunnen behoorlijk druk zijn.  Van alle mogelijke “oplossingen” is opsluiten wel een van minst werkzame: de herrie zal alleen maar toenemen en de afleiding ook. Er is een betere manier: organiseer focus.

Energy flows where attention goes

Het team waarvan je deel uitmaakt heeft welbepaalde doelstellingen. Bij een EquiCircles teamcoaching wordt die meestal door het team zelf geformuleerd. Een paard over een 20 cm hoge balk laten springen (of zelfs stappen) kan een dergelijk doel zijn. Het lijkt eenvoudig en dat is het ook mits enkele voorwaarden vervuld zijn. De eerste voorwaarde is dat elk teamlid dat doel de volle aandacht aandacht geeft. Die twee gekke border collies en hun gedrag vormen geen deel van dat doel. Zodra één of meer van je teamleden aandacht besteedt aan dat gedrag stroomt er energie weg naar een tweede doel: het wegnemen van de negatieve emotie die door het gedrag van de honden getriggerd wordt. Die energie gaat niet meer naar het bereiken van de oorspronkelijke doelstelling.

Het wordt nog erger

Gedrag lokt emotie uit. De aandacht naar de emotie genereert energie die het gedrag voedt.

Hoe aandacht via emotie Energie levert om het gedrag te versterken

Dieren, net als mensen, houden van aandacht. Rationeel maken wij wel eens een afweging over wat positieve of negatieve aandacht is. Ons onderbewuste, net zoals een hond, maakt dat onderscheid niet. Tijdens een teambuilding proberen de meeste teams de honden weg te houden van de paarden. Door de aandacht die ze krijgen (rennen, roepen …) worden de honden enkel geprikkeld om te blijven proberen de paarden te drijven. De aandacht die je geeft, zelfs al interpreteren wij, mensen, die als negatief, maakt endorfines vrij en dat veroorzaakt een fijn gevoel bij de honden die het gedrag zullen herhalen om … meer endorfines te laten stromen. Bij de teamleden groeit de emotie (frustratie bvb.) en dat maakt  dat er weer meer aandacht naar het oplossen van het probleem met de border collies gaat.  En, inderdaad, te weinig aandacht (energie) blijft over om de hindernis te nemen.

Hoe verander je dat?

In deze lus heb je directe invloed op je aandacht. Die kan je makkelijk bewust sturen. Kies waar je aandacht aan besteedt en concentreer je daar op.

Soms is het emotieniveau in het team zo hoog opgelopen dat er een “afkoeling” dient te gebeuren (de emotie laten wegebben, loslaten). Focus op je ademhaling, de wind, de geluiden en hoe de aarde tegen je voeten drukt en je ondersteunt. Er zijn talloze mogelijkheden om ieder teamlid “tot zichzelf te laten komen”. Wanneer iedereen zo ver is, maak je weer onderling contact in je team en met de paarden. Tenslotte kan je als team weer actie ondernemen in de richting van je doel.

Organiseer Focus met en in je team:  Verbeter je team