Het Geval M. (2): Stel je Grenzen

In het vorige artikel over Grenzen werd M. zich bewust van zijn emotionele reactie op het overschrijden van zijn grenzen. Dit artikel belicht een tweede stap in het proces van “je grenzen bewaken”: Stel je grenzen

Maak je grenzen zo snel mogelijk duidelijk.

Uit het gesprek met M. licht ik de relevante zinnen:


ik: “Hoe heb je hem duidelijk gemaakt dat je wil dat hij ophoudt?”
M. : “Ja, dat is toch duidelijk, ik ga uit de weg…”.
ik: “En wat deed Atan?”
M.: “Hij bleef me volgen om voort te doen. Het is hem dus niet duidelijk …”
ik: “Kom je vaker in soortgelijke situaties? Bijvoorbeeld met mensen?”
M.: “… Ja, en ik reageer er altijd zo op: weggaan, uit de weg gaan en dan lopen ze vaak over me heen”.
ik: “Hoe zou je duidelijk kunnen maken dat je hiervan niet gediend bent?”

M.’s eerste echte reactie is de afstand tussen Atan en hemzelf vergroten. M. wil eigenlijk op een “zachte” manier duidelijk maken aan Atan dat hij hij wil dat het grensoverschrijdend gedrag ophoudt. Voor M. is het signaal duidelijk (hij begrijpt dat signaal als anderen het hem geven), maar niet voor Atan. Het blijkt overigens uit M.’s uitspraken dat er ook mensen zijn die zijn signalen niet oppikken.

De manier waarop je een grens aangeeft is best zo duidelijk mogelijk. Eigenlijk kan je niet té duidelijk zijn.

Hoe gaat dit nu verder?

Na de vraag over hoe M. duidelijk kon maken dat hij het gedrag van Atan “over zijn grens” vond gaan, dacht hij even na en ging Atan vrolijk verder met zijn grensoverschrijdend gedrag. Toen draaide M. zich frontaal naar Atan en wapperde met zijn handen vlak voor Atan’s hoofd. Hij drong hem zelfs letterlijk enkele stappen achteruit. Dat was toen voor Atan wel duidelijk (M. had heel congruent gehandeld!) en hij bleef op een – voor M. – comfortabele afstand staan. Met andere woorden: Atan nam M.’s grenzen in acht, omdat die grenzen opeens duidelijk waren gesteld.

Ja, grenzen stellen heeft met assertiviteit te maken en assertiviteit vraagt energie. Het vraagt nog veel meer assertiviteit en energie om overschreden grenzen te (her)stellen.

Leer je grenzen stellen op een duidelijke manier en gebruik energie voor creatieve doeleinden. Contacteer mij