Volkswijsheid over feedback

Feedback is zo oud als het universum en dus is er heel wat volkswijsheid beschikbaar. Talloze spreuken en zegswijzen geven handvatten om met terugkoppeling om te gaan. Een greep uit het rijke aanbod.

1. Al wat je zegt ben je zelf.

Meestal gebruikt als antwoord op een uitspraak die als beledigend ervaren wordt. Gebruik deze uitspraak eens als test wanneer je naar iemand wil terugkoppelen. Als je dit zinnetje taalkundig een correct antwoord is op jouw voorgenomen feedback, dan is het het een goed idee om even te heroverwegen. Je staat dan op het punt om een uitspraak te doen op identiteitsniveau (vbn: “Karel is een ezel”), terwijl het gaat om een overtuiging  (Jij vindt dat Karel een ezel is) omdat iets wat Karel deed jou als ezelachtig voor komt (bvb. zich meer dan één keer aan dezelfde steen stoten). Als je feedback geeft op het specifieke gedrag (vb. ‘Ik merk dat je je twee keer aan deze steen stootte’) of op een specifiek product van iemand, dan is de repliek ‘Al wat je zegt ben je zelf’ onzin.

2. Als je je verdedigt, heb je ongelijk.

Het is wat kort door de bocht om te stellen dat je inhoudelijk ongelijk hebt, maar door defensief te reageren sluit je jezelf mentaal dikwijls af voor de boodschappen die in de feedback vervat liggen. Eigenlijk doe je jezelf daarmee tekort en heb je dus ongelijk. Probeer de terechte delen van de terugkoppeling te achterhalen. De delen waaraan je iets kan doen zijn dan wellicht perfecte verbeterpunten, meestal relatief makkelijk te realiseren en met veel positief effect voor de feedback-zender.

3. De waarheid kwetst

De volgende keer dat je in de emotie schiet bij het krijgen van feedback, is het een perfect ogenblik om te verkennen hoe het komt dat je in de emotie gaat. Vaak is het jouw ‘intuïtie’, je onderbewuste die je een signaal zenden. De mate waarin een uitspraak ‘kwetst’ is wellicht een graadmeter voor het ‘waarheidsgehalte’. eigenlijk kan je stellen: hoe sterker de emotie, hoe serener je eronder zou moeten blijven om de waarde van de feedback ten volle te kunnen appreciëren en er goed mee ann de slag te kunnen gaan.

Zoals hierboven geduid, kan het best zijn dat je het noorden wat kwijt bent over hoe om te gaan met terugkoppeling en lijkt het allemaal wat erg analytisch. Wil je er op een andere manier mee aan de slag dan volstaat het enkele eenvoudige principes te hanteren:

A. Het is wat het is. Feedback is informatie. Neem het ook als informatie en niets meer.

B. Observeer en stel de beoordeling uit. Als iemand zich de moeite getroost om naar jou terug te koppelen en soms daarmee de relatie op het spel zet, dan zit er zeker goodwill in de terugkoppeling. Geef jezelf de tijd en ruimte om je dat te realiseren. Oordeelloos observeren en luisteren helpen daarbij.

 

Als het je zwaar valt om oordelen uit te stellen over feedback van mensen, zijn oefeningen met paarden misschien wel een hulpmiddel. Van een paard kan je bezwaarlijk vermoeden dat het een verborgen agenda heeft. Contacteer mij om jouw omgang met feedback te verbeteren in enkele EquiCircles sessies.

Kijk in de Words Win Worlds kalender  om workshops te ontdekken die je omgang met feedback kunnen verbeteren.