Leid je Team: Weerstand tegen verandering wegnemen

“Niets duurt voort, behalve verandering” (Heraclitus, ca. 540 – 480 v. Chr.). Vaak  lijkt het alsof verandering steeds sneller verloopt, ingrijpender is en lastiger te beheersen. Wellicht interesseren we ons aan meer dingen dan in vroegere tijden en merken we dus veel meer verandering op. Er zijn talloze manieren om verandering aan te pakken. Eén van de nuttige modellen voor change management heet ADKAR (Prosci). De ADKAR-methode is een eenvoudig model en reikt een veelheid aan “tactics” aan voor de 5 stappen in het model. Eén van de uitdagendste is “D” (desire to change). Het is in die stap dat het onderwerp weerstand aan bod komt. We zoomen in op het belang van het inventariseren van bezwaren die de weerstand voeden. De meeste change managers zullen het beamen: luisteren naar en begrijpen van bezwaren van een team in verandering is de enige manier om zeker te weten waar hindernissen echt liggen. Jouw eigen veronderstellingen en aannames zijn waardevol, maar ze zijn wellicht onvolledig. Weerstand tegen verandering wegnemen begint bij de houding van de change agents en het systemisch inzicht dat ze ontwikkelen. Alvast drie ondersteunende vooronderstellingen:

Iedereen heeft een andere kaart van de wereld.

Elke persoon die in een verandering betrokken is kijkt daar op een eigen manier tegen aan. Vanuit al die “kaarten” krijg je een vollediger beeld van hindernissen, risico’s en mogelijke valkuilen. Vraag vooral ook door wanneer een bezwaar geopperd wordt. Soms denken mensen dat ze “het zakelijk moeten houden” en blijven ze aan de oppervlakte van de kwestie. Zet je eigen referentiekaders opzij en stel je empathisch op om de bezwaren te begrijpen.

Elk gedrag heeft een positieve intentie.

De bezwaren hebben altijd een positieve intentie. Zelfs al is de intentie slechts voor de persoon zelf positief, is het toch waardevol om door te graven. Een niet (h)erkende intentie zal zich blijven manifesteren. Als je ze aan het begin van het proces detecteert kan je ze meenemen in je plannen en je kan gedetecteerde verwachtingen natuurlijk ook makkelijker bijstellen.

De betekenis van je communicatie ligt in de reactie die je krijgt. 

Dit zou je een vooronderstelling kunnen noemen die essentieel is voor change agents. Veranderen heeft te maken met actie. Toch worden vele veranderingsprojecten het slachtoffer van “eenwegsinformatiedumping”.  Besteed ook aandacht aan jouw en andermans lichaamstaal en onbewuste communicatie. Tenslotte zit daarin meer informatie dan in de woorden die iemand uitspreekt.

De ADKAR-methode is uiteraard veel breder dan enkel het overwinnen van weerstand. Zelfs over het wegnemen van weerstand tegen verandering is er veel meer te zeggen dan wat in dit artikel aangehaald is. Naast het ADKAR model en zijn invulling is een verdieping in Systemic NLP een sterke basis.

Voor een gesprek rond uw veranderingsprojecten : Contacteer mij